Beneficis de la Programació didàctica

Beneficis de la Programació didàctica   Quan es parla de “planificació” no es dubta que és una eina imprescindible per executar un projecte o procés, tot i què a l’hora de fer l’elaboració pot representar fer una tasca feixuga i amb una perspectiva de caràcter...

Formació de la nova economia sostenible

  PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ EN L’ECONOMIA SOSTENIBLE Ahir, 29 de gener de 2020, Living Lab for Sustainability de DynamisLab i ESEP DUAL han presentat la nova oferta formativa en Economia Sostenible. La societat actual requereix una nova forma d’entendre...

Efectes llevantada Riu Francolí

A tots ens queden les imatges de la llevantada del passat 23 d’octubre de 2019 i, sobre tot a la llera del Riu Francolí. Tots ens hem lamentat de les desgràcies ocurregudes, però com es pot permetre que una motor-home estigui situada al costat de la llera del...