Serveis a les persones

ESEP desenvolupa un projecte empresarial amb la formació de les persones, tant a nivell individual com en l’àmbit de les organitzacions empresarials, en el centre de la seva activitat. Treballem per articular un servei en les dues direccions vinculades a nivell d’estructura organitzativa:

Acreditar els ensenyaments mitjançant un títol professionalitzador i fer possible la posterior inserció laboral.

Per això també oferim formació des de l’àmbit laboral, com són els Certificats de Professionalitat, formació no reglada del catàleg d’especialitats i Cicles Formatius.