ESEP Dual, el Consorci de Formació Professional d’Automoció i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya impulsem conjuntament en projecte de formació promogut i subvencionat pel Consorci dirigit a tutors de Formació Professional Dual, o responsables que estiguin interessats en tutoritzar estudiants de les empreses sòcies del clúster.

La formació prevista està dissenyada per consolidar la figura del tutor d’empresa als centres de treballo perquè facin el seguiment dels estudiants en pràctiques. Se’ls dotarà de les eines i recursos necessaris per organitzar i gestionar dirrectament l’estada formativa de l’alumnat en l’empresa, per realitzar les pràctiques de la modalitat de FP Dual.

La Formació té una durada de set setmanes, a raó de cinc hores setmanals de dedicació aproximada. La formació es fa en modalitat semipresencial. El primer curs de formació comença el 13 de setembre.

Més informació.