Assessoria i Consutoria

ESEP està integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb llarga experiència en l’assessorament i implementació de projectes guiats pels vectors de la Prospectiva i l’Orientacióe n tots els itineraris fixats pels àmbits i models de la Formació Professional establerta en la legislació vigent.

  • Assesoria i consultoria a les empreses (prospeccions de perfils professionals).
  • Avaluació interna.
  • Millora de les accions professionals.
  • Acreditació de competències professionals a partir de l’experiència professional i formació no formal.
  • Orientació acadèmico-professional.
  • Disseny i elaboració de projectes de Formació Professional.

Si es necessita incorporar personal qualificat a l’empresa o organització, o si es vol implementar una formació a través del desenvolupament competencial dels treballadors/es, a ESEP oferim els nostres programes #ShowYourTalent, que s’han dissenyat per donar resposta a les necessitats col·lectives i individuals sobre la  capacitació mitjançant el desenvolupament personal a les organització amb estratègies de Reskilling i Upskilling. Podeu demanar-nos més informació: