Direcció, Administració i

Aules seu Barcelona

Carrer de Caballero, 48

08014 – Barcelona

Tel: (+34) 93.852.86.70

Aules seu Altafulla

Escola d’Adults

Carrer Boga, 4

43893 – Altafulla

CONTACTAR

    Dono el meu consentiment perquè les meves dades personals que figuren en aquest formulari s'incorporin en el fitxer d'ESEP i en el de les empreses col·laboradores.

    En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que la finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i comunicació de serveis relacionats amb la seva àrea d'interès. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Avda. Josep Tarradellas, 38 - 08029 Barcelona, o bé enviar un correu a l'adreça electrònica: