OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

CATALUNYA 2020

Curs pràctic - Programació didàctica

 

ESEP DUAL ofereix el curs pràctic per a l’elaboració i preparació de la defensa de la Programació didàctica i exposició de la unitat didàctica en la primera prova de la convocatòria de 2020 per accedir a una plaça de docent en secundària a Catalunya.

Programa formatiu: 

 1. Normativa de la convocatòria general d‘ordenació del sistema educatiu a Catalunya.
 2. Currículum. Organització i gestió per nivells.
 3. Competències bàsiques i dels àmbits transversals.
 4. Criteris d’avaluació per competències: indicadors, metodologia, estratègies i tècniques i instruments d’avaluació.
 5. Diversitat, inclusió educativa i perspectiva de gènere en el currículum. Mesures de suport, específiques i ordinàries.
 6. Programació didàctica i unitat didàctica. Aprenentatge competencial.
 7. Objectius d’aprenentatge. Competències i continguts.
 8. Metodologia didàctica, estratègies i tècniques.
 9. Plantejament i solució de supòsits pràctics.
 10. Elaboració i exposició de la unitat didàctica vs programació didàctica. Treball individual.
 11. Simulacions de defensa de la programació didàctica i presentació d’unitat didàctica.

Objectius:

 1. Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar una programació didàctica.
 2. Consolidar l’aptitud pedagògica del participant i el seu domini de les tècniques necessàries per exercir com a docent.
 3. Dominar tots els elements de programació (objectius, continguts, metodologia, materials, avaluació, atenció a la diversitat…) i unitats docents (justificació, objectius, continguts, activitats…) per a la seva elaboració.
 4. Desenvolupar una programació didàctica.
 5. Realitzar la defensa de la programació didàctica personal davant l’equip-tribunal d’ESEP DUAL.

Es realitzaran estudis de casos, supòsits pràctics i simulacions de defensa basats en l’elaboració de la programació didàctica dissenyada per cada participant.

El professorat d’ESEP DUAL avaluarà les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, la capacitat de comunicació, la capacitat d’anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la planificació i organització, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l’alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges i l’ús de l’avaluació per afavorir l’aprenentatge.

Horari:

 • Dissabtes de 9’30h a 14h.

Coordinador:

 • Salvador Soler Luz.
  Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog.
  Director Tècnic a ESEP DUAL.
  Experiència:
  Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de F.P.

Lloc:

 • C/Comte de Salvatierra 5-15. 08006 Barcelona

ESEP DUAL - C/Comte de Salvatierra 5-15. 08006 Barcelona

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

CATALUNYA 2020

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS A SECUNDÀRIA