ESEP neix a partir de l’experiència en el sector de la formació professional dels seus promotors, tant des de la direcció i gestió de centres de formació, com de la participació en diferents àmbits a l’administració educativa.  L’objectiu fonamental al llarg del més de 30 anys d’experiències a la formació professional dual en el sector de la formació,  ha estat esdevenir una eina útil i eficaç per a la formulació d’aquest  centre de formació proifessional.

La planificació  d’ESEP es focalitza en considerar que s’identifiqui com un Centre de Formació Professional Integrat, amb la finalitat de satisfer les necessitats de qualificació professional adequada (Ref. Europa 2020), necessària per a les empreses d’aquest país, formant els treballadors per afegir valor als seus processos, productes i serveis i poder competir millor en el mercat global.

Formació Professional Dual

Com a Centre Integrat de Formació, s’estableix i focalitza plenament per la FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL en totes els seves dimensions i opcions de flexibilització, com per exemple la formació no presencial o adequar la formació a col·lectius específics,  reglamentades i adaptades a l’empresa i/o estudiant, model que ve avalat per altres països europeus com Alemanya, Àustria, França i  Suïssa, i que es converteix així en l’epicentre d’ ESEP.