A tots ens queden les imatges de la llevantada del passat 23 d’octubre de 2019 i, sobre tot a la llera del Riu Francolí. Tots ens hem lamentat de les desgràcies ocurregudes, però com es pot permetre que una motor-home estigui situada al costat de la llera del riu!!. Els desperfectes ocasionats són per culpa d’una mala ordenació del territori i no del canvi climàtic, com en alguns mitjans s’ha comentat. Si es permet construir a zones inundables, més tard o mes aviat el riu hi passarà!! El canvi climàtic ens canviarà les freqüències i els règims de les precipitacions, però el problema de base serà la planificació i ordenació del territori.
Cal evitar doncs la construcció de qualsevol edifici (que feia una base dels ADF al costat del riu??) a zones o sòls inundables.