Independentment del nivell educatiu, àrea, àmbit, crèdit… sobre la qual es basa la programació didàctica, aquesta ha de presentar una coherència interna entre els seus components, i donar resposta a les qüestions següents:

 1. Integra tots els components mínims i necessaris de la programació: objectius, competències-capacitats, continguts, recursos, metodologia , avaluació i temporització?
 2. Respon a les característiques de l’alumnat?
 3. Es considera el concepte “d’escola inclusiva”?
 4. Contribueix a assolir les competències bàsiques corresponents?
 5. Es proposa els recursos digitals com material didàctic efectiu?
 6. És coherent el desenvolupament amb la resta de programacions del mateix nivell educatiu, “transversalitat”?

Les programacions didàctiques han d’estar ben estructurades i organitzades però, a més, han de ser obertes i flexibles perquè puguin adaptar-se a qualsevol singularitat i responguin en tot moment a les modificacions que puguin sorgir durant el transcurs de l’activitat a l’aula.

Les respostes d’aquestes i moltes altres preguntes relacionades amb l’elaboració d’una programació didàctica efectiva seran facilitades pel Salvador Soler al curs de preparació d’oposicions de professors de PRIMÀRIA a Catalunya 2021 impartit per ESEP en abril 2021.

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE PRIMÀRIA 

CATALUNYA 2021

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS INTENSIU PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS

Autor:

 • Salvador Soler Luz.
  Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog.
  Director Tècnic a ESEP DUAL.
  Coordinador del curs de preparació d’oposicions a secundària.
  Experiència:
  Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de F.P.