PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ EN L’ECONOMIA SOSTENIBLE

Ahir, 29 de gener de 2020, Living Lab for Sustainability de DynamisLab i ESEP DUAL han presentat la nova oferta formativa en Economia Sostenible.

La societat actual requereix una nova forma d’entendre l’economia basada en noves formes de fer, d’aprendre i de generar riquesa.

L’objectiu del programa formatiu de Dynamitzador d’economia sostenible dotarà de competències als dinamitzadors per al desenvolupament responsable i sostenible des de la iniciativa individual fins a la creació de xarxes d’economies sostenibles.

Es tracta d’un programa modular de cent hores de formació que contempla camps que abasten des de l’Economia Regenerativa, l’Economia Sostenible, el concepte d’EcoRegió fins l’anomenada Triformació Social (Biografia humana, Biografia social i Biografia associativa).

A la sessió de presentació del matí, la píndola formativa ha estat a càrrec de Fransualdo de Azevedoo, professor d’economia social y geografia a Brasil i especialitat en agroecologia.