Acreditació de les competències professionals

Saps que existeix un Procés d’Acreditació de les Competències Professionals? És un procediment que va adreçat a avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les Competències Professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no...