Acreditació de les competències professionals

Saps que existeix un Procés d’Acreditació de les Competències Professionals? És un procediment que va adreçat a avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les Competències Professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no formal al llarg de tota la teva vida.

Si la teva empresa, o algun dels treballadors de la mateixa, o tu mateix com a persona física, et trobes en aquesta situació, has de saber que pots aconseguir la titulació d’FP o CP (certificat de professionalitat) a través d’aquest mecanisme.

A ESEP, som un centre d’FP que disposa d’una Àrea d’Orientació està composada per persones acreditades per tal de poder-vos assessorar de com fer el procediment. Amb la nova Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de l’FP s’obriran nous processos de preinscripció a partir del proper any.

Teniu més informació a: https://bit.ly/3bJ55Ia

O bé ens podeu enviar un correu a: acreditacio@esepdual.com

I us donarem resposta als vostres dubtes.

Esquema del reconeixement de les competències professionals

Consultoria i Assessoria

En el projecte ESEP, el departament de Consultoria i Assessoria desenvolupa un ventall de projectes guiats  pels vectors de la “Prospectiva i l’Orientació” en tots els itineraris fixats pels àmbits i models de  la  Formació Professional establerta en la legislació vigent (Llei 10/2015, de Formació i Qualificacions i Llei Org. 8/2020).

ESEP pren com a referència, per a l’aplicació dels ensenyaments de F.P., les empreses i el sector productiu corresponent, mitjançant  les modalitats d’Alternança i Dual, i en casos específics o singulars amb  les Mesures Flexibilitzadores adients a les necessitats del món empresarial.

Afavorim, organitzem i gestionem la formació determinada conjuntament amb els clients, per la realització de les activitats formatives en les instal·lacions dels Centres de Treball o amb centres docents pròxims a les empreses.

Prenem com a base la prospecció de la situació professional de l’empresa; es determinen   les necessitats pròpies de qualificació i de competències professionals en els llocs de treball. Punt de partida per dissenyar l’adaptació de formació específica de Cicles Formatius o bé de Certificats de Professionalitat. En la mateixa línia es poden dissenyar modalitats formatives pròpies i singulars de l’empresa (dins del catàleg d’especialitats) i de caràcter competencial i capitalitzables en la F.P. ”reglada”.

A tals efectes, en l’empresa o sector productiu s’analitzen l’especialitat para cada tipus de negoci, el grau d’integració en la família professional definida, la posició en la cadena de valor del seu àmbit productiu, la classificació de les tasques en els llocs de treball i el nivell d’especialització “verticalitat” en el sector. El resultat del procés determina el disseny de la formació escaient d’acord amb l’especialitat i lloc de treball.