Blog

Centre de Formació Professional Integrat

Com fer una programació didàctica?

  Independentment del nivell educatiu, àrea, àmbit, crèdit… sobre la qual es basa la programació didàctica, aquesta ha de presentar una coherència interna entre els seus components, i donar resposta a les qüestions següents: Integra tots els components mínims i necessaris de la programació: objectius, competències-capacitats, continguts, recursos, metodologia , avaluació i temporització? Respon a…
Leer más


marzo 25, 2021 0

Aprenentatge competencial en la programació didàctica

  En educació, treballar de forma competencial suposa treballar els continguts de forma integrada. Com a conseqüència, es garanteix l’establiment del màxim de connexions entre els aprenentatges que l’alumne pot adquirir en les diferents unitats didàctiques o projectes, ja siguin referits a un o diversos àmbits. Aquest enfocament globalitzat ofereix diferents nivells d’intensitat, que poden…
Leer más


febrero 10, 2020 0

Beneficis de la Programació didàctica

Beneficis de la Programació didàctica   Quan es parla de “planificació” no es dubta que és una eina imprescindible per executar un projecte o procés, tot i què a l’hora de fer l’elaboració pot representar fer una tasca feixuga i amb una perspectiva de caràcter teòric que en molts casos no és prou útil, amb…
Leer más


febrero 1, 2020 0

Formació de la nova economia sostenible

  PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ EN L’ECONOMIA SOSTENIBLE Ahir, 29 de gener de 2020, Living Lab for Sustainability de DynamisLab i ESEP DUAL han presentat la nova oferta formativa en Economia Sostenible. La societat actual requereix una nova forma d’entendre l’economia basada en noves formes de fer, d’aprendre i de generar riquesa. L’objectiu del programa…
Leer más


enero 29, 2020 0

Curs pràctic: Programació didàctica i unitat didàctica

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA  CATALUNYA 2020   ESEP DUAL ofereix el curs pràctic per a l’elaboració i preparació de la defensa de la Programació didàctica i exposició de la unitat didàctica en la primera prova de la convocatòria de 2020 per accedir a una plaça de docent en secundària a Catalunya. Programa formatiu:  Normativa…
Leer más


enero 27, 2020 0

Efectes llevantada Riu Francolí

A tots ens queden les imatges de la llevantada del passat 23 d’octubre de 2019 i, sobre tot a la llera del Riu Francolí. Tots ens hem lamentat de les desgràcies ocurregudes, però com es pot permetre que una motor-home estigui situada al costat de la llera del riu!!. Els desperfectes ocasionats són per culpa…
Leer más


noviembre 8, 2019 0