Campus d’estiu de futbol a El Vendrell

Participants al campus, en un moment d’oci a la piscina Aquest estiu ESEP ha participat en l’organització del Campus d’Estiu de Futbol al CE El Vendrell, sota la direcció tècnica d’en Roger Ollé. Han estat unes setmanes de campus on s’han tramés coneixements i...

Acreditació de les competències professionals

Saps que existeix un Procés d’Acreditació de les Competències Professionals? És un procediment que va adreçat a avaluar, reconèixer i acreditar oficialment les Competències Professionals de les persones, adquirides per l’experiència professional i la formació no...

Com fer una programació didàctica?

Independentment del nivell educatiu, àrea, àmbit, crèdit… sobre la qual es basa la programació didàctica, aquesta ha de presentar una coherència interna entre els seus components, i donar resposta a les qüestions següents: Integra tots els components mínims i...

Aprenentatge competencial en la programació didàctica

  En educació, treballar de forma competencial suposa treballar els continguts de forma integrada. Com a conseqüència, es garanteix l’establiment del màxim de connexions entre els aprenentatges que l’alumne pot adquirir en les diferents unitats...

Beneficis de la Programació didàctica

Beneficis de la Programació didàctica   Quan es parla de “planificació” no es dubta que és una eina imprescindible per executar un projecte o procés, tot i què a l’hora de fer l’elaboració pot representar fer una tasca feixuga i amb una perspectiva de caràcter...