Certificats de professionalitat

Centre de Formació Professional Integrat

esepdual formacio professional inicialESEP desenvolupa un projecte empresarial, amb el centre d’interès centrat en la formació de les persones tant a nivell individual com en l’àmbit de les organitzacions empresarials. Ens ha de permetre articular un servei  en les dos direccions vinculades  a nivell d’estructura organitzativa:

Acreditar els ensenyaments mitjançant un títol professionalitzador i fer possible la posterior inserció laboral

Per això també oferim formació des de l’àmbit laboral com són els Certificats de Professionalitat.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA A L’ÀMBIT LABORAL (Certificats de Professionalitat)

 • SEAG0211  Gestió ambiental
 • SEAG0309  Control i protecció del medi natural
 • COML0209 Organització del transport i la distribució
 • ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans
 • ADGD0308 Activitats de gestió administrativa
 • ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
 • COMT0411 Gestió comercial de vendes
 • ADGG0208 Activitats administratives en relació amb el client
 • ADGX01  Anglès gestió comercial
 • FMEM0109  Gestió de la producció en la fabricació mecànica
 • COML0110  Activitats auxiliars de magatzem
 • COML0309  Organització i gestió de magatzem