Formulari per la preparació d’oposicions de secundària

Centre de Formació Professional Integrat

 


Treballo en un col·legiFinalitzant estudisAturAltres (especificar)

Compleixo els requisits establerts per aquestes oposicions:

No

En virtut de la Llei 15/1999de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que la finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i comunicació de serveis relacionats amb la seva àrea d'interès. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, pot dirigir-se a: c/. Comte de Salvatierra, 5 de Barcelona o bé enviar un correu a l'adreça electrònica: adminisrtració@esepdual.com