És important l’educació?

Segur que hi ha consens social, polític, professional… a l’hora d’expressar i de comentar que és molt important l’educació.  L’educació és present en xerrades, converses, debats i discussions, és aquest concepte tan assumit per gairebé tothom, però...