I Congrés de l’FP de Catalunya (21.11.19)

ESEP va assistir el passat 21.11.19 el I Congrés de l’FP de Catalunya, en el Palau Reial de Pedralbes organitzat per PIMEC. Va ser una jornada molt interessant i densa de temes en les diferents taules de debat.

Si fem un resum o conclusions de la jornada, ho podríem estructurar en:

1. Per ser un país competitiu amb persones qualificades necessitem d’una bona FP i reconeguda socialment, tota ella, és a dir, la FP inicial, la continua, l’ocupacional, la formal i la no formal i tota ella adequada al sistema productiu del país i a les seves necessitats.

2. Per tenir una bona FP tots els agents implicats (centres de formació, empreses, administracions i agents socials) hem de treballar amb xarxa i flexibilitzar al màxim la gestió i minimitzar la burocratització.

3. Per aconseguir que el talent del país no el perdem, ens cal una bona orientació al llarg i ample de la vida, des de primària fins al final professional d’una persona, i sobre tot donant a conèixer la sortida que té la FP com a qualsevol altra via del sistema educatiu, no és ni molt menys de rang inferior, a més a ESEP considerem que és una de les solucions a molts dels problemes que tenim com a societat.

4. Les competències que hem d’adquirir no tant sols han de ser formatives, sinó que hem d’estar preparats per saber afrontar i adaptar a qualsevol situació que se’ns plantegi davant un món en ràpida transformació.

5. S’han de preveure les necessitats de treballadors/es qualificats adequadament a les empreses, només es pot fer previsions amb fonament científic aplicant la PROSPECTIVA al respecte.

La FP ha de ser el centre de l’avenç productiu del país i per això cal enfortir la cooperació entre el sistema educatiu i el món empresarial. D’aquesta manera es millorarà l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses. (President de la Generalitat Molt Hble. Quim Torra, acte de clausura del Congrés)

#CongresFPCAT