L’equip

Centre de Formació Professional Integrat

Xavier Rubio
Director Gerent

esepdual qui som equip salvador soler

Salvador Soler
Director Tècnic

Natalie Kramer
Tècnica de Formació