L’equip

Centre de Formació Professional Integrat

 

Xavier Rubio
Director Gerent

 

esepdual qui som equip salvador soler

Salvador Soler
Director Tècnic

 

Sara Cusidó
Directora Gestió Projecte

Natalie Kramer
Tècnica de Formació