L’equip

Centre de Formació Professional Integrat

Xavier Rubio
Director

esepdual qui som equip salvador soler

Salvador Soler
Director Tècnic

Coordinació acadèmica i administració

Gestor de Projectes