Preparació Oposicions

Centre de Formació Professional Integrat

OPOSICIONS: ACCÈS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

COS DE MESTRES i PROFESSORS

RESERVA PLAÇA CURS

esepdual 30 anys d'experiència

 

ESEP ofereix un curs pràctic intensiu per l’elaboració i  la preparació de la exposició de la Programació didàctica i defensa de la unitat didàctica en les diferents convocatòries per accedir a una plaça de docent en primària i secundària a Catalunya.

Convocatòries

Els procediments d’oposició a la funció pública són la porta d’accés per aconseguir una plaça de funcionari en l’Administració de la  Generalitat.

Aquest procediment regula els requisits dels candidats (edat màxima i mínima, titulació acadèmica…), el tipus de proves (temaris, supòsits pràctics o proves físiques i psicotècniques), i en general és una descripció de les regles de joc del procediment opositor.

Han estat anunciades 15.658 places als diferents cossos docents (cos de mestres, secundària i professors tècnics de FP) en un període que comprèn des del curs 2018 i fins al 2022.

Requisits

Ciutadà/na espanyol/a o de la U.E. i estar en possessió (o tenir-ne les condicions per a la seva expedició) del títol acadèmic corresponent, en aquest cas de mestre, diplomat/da professor/a de EGB o equivalent.

Tipus de proves

  •  PRIMERA PROVA
    • Part A:  Presentació i exposició oral de la Programació Didàctica
    • Part B:  Preparació i defensa d’una Unitat Didàctica
  • SEGONA PROVA
    • Part A: Prova pràctica
    • Part B: Desenvolupament d’un tema (temari de l’especialitat)

 

esepdual 30 anys d'experiència

MATRÍCULA CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS

SOL·LICITUD INFORMACIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS