Preparació Oposicions

Centre de Formació Professional Integrat

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

CATALUNYA 2020

Programació didàctica i unitat didàctica

 

ESEP DUAL ofereix el curs pràctic per a la preparació de la defensa de la Programació didàctica i exposició de la unitat didàctica en la primera prova de la convocatòria de 2020 per accedir a una plaça de docent en secundària a Catalunya.

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS A SECUNDÀRIA

Convocatòries

Els procediments d’oposició a la funció pública són la porta d’accés per aconseguir una plaça de funcionari en l’Administració local, Generalitat o de l’Estat.

Aquest procediment regula els requisits dels candidats (edat màxima i mínima, titulació acadèmica…), el tipus de proves (temaris, supòsits pràctics o proves físiques i psicotècniques), i en general és una descripció de les regles de joc del procediment opositor.

Han estat anunciades 15.658 places als diferents cossos docents (cos de mestres, secundària i professors tècnics de FP) en un període que comprèn des del curs 2018 i fins al 2022.

Requisits

Ciutadà/na espanyol/a o de la U.E. , tenir complerts els 16 anys i estar en possessió (o tenir-ne les condicions per a la seva expedició) del títol corresponent, en aquest cas de mestre, diplomat/da professor/a de EGB o equivalent.

Tipus de proves

 •  PRIMERA PROVA
  • Part A:   Presentació i defensa de la Programació Didàctica
  • Part B:  Preparació i exposició oral d’una Unitat Didàctica
 • SEGONA PROVA
   • Part A:   Prova pràctica
  • Part B:   Desenvolupament d’un tema (temari de de l’especialitat)

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS A SECUNDÀRIA