Formació profesional inicial

Centre de Formació Professional Integrat

esepdual formacio professional inicial

Hem fet una aposta molt clara per la Formació Professional en modalitat DUAL,en totes les estructures organitzatives establertes en la legislació vigent, FPI,  i CERTIFICATS de PROFESSIONALITAT, COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, ORIENTACIO i ASSESSORAMENT en l’àmbit d’ensenyament reglat, element  que implica una important i major vinculació amb el món empresarial i el sector formatiu que representem, a partir de la configuració d’un grup de serveis formatius INTEGRATS, així com en la mateixa formació i la no reglada dirigides a les PERSONES ADULTES.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA A L’ÀMBIT EDUCATIU (Formació Professional Inicial)

Cicles Formatius:

  • Tècnic  Superior en Educació i Control Ambiental (grau superior)  Format DUAL (especialitats en temes de gestió d’àrees protegides i residus marins)

 

  • Tècnic  Superior en Transport i Logística (grau superior) Format DUAL (especialitat en logística al sector de l’automoció)

 

  • Tècnic en Activitats Comercial (grau mitjà) (especialitats en  tècniques comercials i gestió de punts de venda)

 

  • Tècnic  Superior en Gestió de vendes i Espais comercials  (grau superior) Format DUAL (especialitats en gestió de vendes i màrqueting)

Programes de Formació i Inserció (PFI):

  • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic