Formació profesional inicial

esepdual formacio professional inicial

Hem fet una aposta molt clara per la Formació Professional en modalitat DUAL,en totes les estructures organitzatives establertes en la legislació vigent, FPI,  i CERTIFICATS de PROFESSIONALITAT, COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, ORIENTACIO i ASSESSORAMENT en l’àmbit d’ensenyament reglat, element  que implica una important i major vinculació amb el món empresarial i el sector formatiu que representem, a partir de la configuració d’un grup de serveis formatius INTEGRATS, així com en la mateixa formació i la no reglada dirigides a les PERSONES ADULTES.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA A L’ÀMBIT EDUCATIU (Formació Professional Inicial)

Cicles Formatius:

  • Tècnic  Superior en Educació i Control Ambiental (grau superior)  Format DUAL (especialitats en temes de contaminants atmosfèrics, gestió d’àrees protegides i impactes ambientals marins i riscos naturals i ordenació del territori)

 

  • Tècnic  Superior en Transport i Logística (grau superior) Format DUAL (especialitat en logística al sector de l’automoció)

 

  • Tècnic en Activitats Comercial (grau mitjà) (especialitats en  tècniques comercials i gestió de punts de venda)

 


Programes de Formació i Inserció (PFI):

  • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic