Formació per empreses

esepdual formacio professional inicial
Com a entitat organitzadora de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), a ESEP oferim a les empreses un servei integral en la formació per empreses:

  • Prospecció i Avaluació de les necessitats formatives de l’empresa
  • Impartició de la formació específica requerida
  • Gestió del seu crèdit formatiu.
  • Assessorament  de com aplicar aquest crèdit i poder optimitzar-lo al màxim.
  • Formació programada informació

 

Les accions formatives seran aquelles que en principi estiguin  estructurades  en les següents àrees formatives i/o especialitats:

formació per empreses

Comerç i Màrqueting

formació per empreses

Habilitats de directives i organització

formació per empreses

Idiomes

formació per empreses

Seguretat, qualitat i medi ambient

formació per empreses

Control de la producció

formació per empreses

Informàtica i comunicacions

Administració i gestió

Sector educatiu

CATÀLEG D’ACCIONS FORMATIVES PER EMPRESES