Formació no reglada

Centre de Formació Professional Integrat

esepdual formacio professional inicialESEP com a centre de formació professional integrat, un dels seus principals objectius és la inserció laboral referenciada. Amb la qualificació obtinguda mitjançant la formació no reglada.

La col·laboració i participació directes entre el centre formatiu i les empreses i/o organitzacions. Com a centre d’interès la formació per generar una sèrie de sinèrgies que propicien l’assumpció d’aquest compromís. Gairebé imprescindible per la productivitat competitiva actual.  La nostra oferta formativa no sols sigui en els àmbits de la formació reglada (Ensenyament i Treball). Oferim tot un seguit de propostes formatives en l’àmbit dels ensenyaments no reglats. Sempre segons les necessitats formatives de les empreses i/o organitzacions.