Formulari d’Inscripció al curs “Models de Negoci en l’Economia Circular”

Ompliu les dades i feu click a “Enviar” un cop hagueu omplert tots els camps.


    En virtut de la Llei 15/1999de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que la finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i comunicació de serveis relacionats amb la seva àrea d'interès. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, pot dirigir-se a: c/. Caballero, 48, de Barcelona o bé enviar un correu a l'adreça electrònica: administracio@esepdual.com


    Tens algun dubte? Escriu-nos a info@esepdual.com

    Condicions de cancel·lació:

    ESEP es reserva el dret d’anular el curs si no hi ha un mínim d’inscrits al mateix. En aquest cas, es retornarà a l’alumne l’import abonat per la inscripció.

    L’alumne pot anul·lar la seva participació al curs fins una setmana abans del seu inici, sol·licitant-la al correu administracio@esepdual.com. En aquest cas, es retornarà un 30% de l’import de la inscripció. Passada aquesta data límit, no es retornarà cap import.