Curs: Models de negoci en l’Economia Circular

Presentació

El concepte d’Economia Circular no és únicament un marc teòric que utilitzem quan parlem de la necessitat de preservar el Medi Ambient. La variable ambiental cada cop es té més en compte a l’hora de prendre decisions, tant en l’àmbit de l’empresa privada com en el sector públic. Des de fa un temps, han aparegut nous models de negoci basats en l’Economia Circular. Entendre aquests models, analitzar-los i estudiar les possibilitats d’aplicació real del model en el nostre entorn és avui una necessitat en l’actual context.

El curs que proposem aporta coneixements que ens han de permetre desenvolupar tasques de gestió i innovació vinculades a l’Economia Circular.

El curs

Proposem un curs de 80 hores, distribuides en:

 • 64 hores lectives (sessions de classe).
 • 16 hores d’aplicació dels coneixements (elaboració i resolució d’exercicis, casos pràctics…).

Idioma

Català

Modalitat

Aula virtual a través del Campus Virtual d’ESEP. Les sessions de classe es desenvoluparan a través del programa Zoom.

A qui va adreçat?

Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que compleixi, almenys, un d’aquests requisits:

 • Títol de Batxillerat
 • Títol de Formació Professional de Grau Mig o Superior
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2 corresponent a la Família Professional de Seguretat i Medi Ambient i a l’Àrea Professional Gestió Ambiental

Què inclou el curs?

 • Plataforma virtual amb accés a les sessions programades i als continguts
 •  Docència a càrrec d’experts en la gestió i sostenibilitat ambiental
 • Possibilitat de consultar el material de les sessions les 24 hores del dia
 • Realització de diversos tipus d’exercicis teòrics i pràctics per poder aplicar els coneixements i les competències adquirides al llarg del curs
 • Comunicació directa amb els docents per resoldre qualsevol dubte a través de les sessions de classe i de la missatgeria interna del campus
 • Accés il·limitat al curs durant les següents dues setmanes després de la seva finalització per a la consulta i/o descàrrega de continguts i material
 • Diploma (sempre que es superin els criteris d’avaluació del curs)

Avantatges del curs

 • S’assoliran i es desenvoluparan els coneixements associats a l’economia circular i a la gestió ambiental aplicada a les empreses
 • Adquisició i reforç de les les aptituds i habilitats professionals, com la capacitat d’anàlisi, la coordinació del treball en equip i la materialització d’idees en fets
 • Es podrà aconseguir versatilitat pràctica més enllà del coneixement teòric i tècnic, com la capacitat en l’elaboració d’informes, saber prioritzar les tasques, gestió i resolució de problemes i saber cercar informació
 • A més, aquest curs pot ajudar a la inserció laboral en àmbits com la producció i eficiència energètica, gestió de residus, consultoria ambiental i estratègies de sostenibilitat

Contingut del curs

Us podeu descarregar la programació didàctica del curs, aquí:

 Programació didàctica del curs “Models de Negoci en l’Economia Circular”

* * *

MÒDUL 1: Economia Circular com a Nou Model Econòmic

 • Fonaments generals que suporten el concepte d’economia circular
 • Avantatges econòmiques, ambientals i socials del model circular
 • Àmbit normatiu aplicable a l’economia circular
 • Reptes i oportunitats associades al concepte d’economia circular

MÒDUL 2: Economia Circular Aplicada a l’Empresa

 • Eines per posar en pràctica l’economia circular
 • Anàlisi del cicle de vida. Variant ambiental com a criteri de disseny
 • Estratègies de gestió eficient de l’energia en l’empresa
 • Eines de màrqueting i comunicació ambiental
 • Gestió dels recursos i residus de les empreses
 • Costos i estalvis ambientals per al desenvolupament d’una activitat productiva

 MÒDUL 3: Models de Negocis Circulars

 • L’ús d’energies renovables i materials reciclables
 • Implantació del disseny sostenible per ampliar el cicle de vida dels productes

 MÒDUL 4: Model Urbà d’Economia Circular

 • Avantatges de l’economia circular per a la societat i per als ciutadans
 • Àrees i sectors estratègics en la implantació de l’economia circular
 • Estratègies per a la implantació, desenvolupament i consolidació de l’economia circular
 • Integració de l’economia circular en els instruments d’ordenació del territori
 • Marc ReSOLVE

Calendari

Inici del curs: 23 de Maig

Final del curs: 1 de juliol

Les sessions de classe es duran a terme els dilluns, dimecres i divendres, de 16:00 a 20:00. A cada sessió hi haurà una pausa de descans.

Dates d’inici de cada mòdul:

Mòdul 1: Economia Circular com a Nou Model Econòmic.

Docent: Helena Reñones

Mòdul 2: Ecnomia Circular Aplicada a l’Empresa.

Docent: Helena Reñones

Mòdul 3: Models de Negocis Circulars.

Docent: Joan Ibars

Mòdul 4: Model urbà d’Economia Circular.

Docent; Joan Ibars

Acreditació

Certificat d’aprofitament acreditable pel Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

Preu

El preu és de 200 €.

Es pagarà a través de tarja de crèdit o Bizum,

Tens dubtes?

Si tens algun dubte, escriu-nos a info@esepdual.com