Curs: Models de negoci en l’Economia Circular

Presentació

El concepte d’Economia Circular no és únicament un marc teòric que utilitzem quan parlem de la necessitat de preservar el Medi Ambient. La variable ambiental cada cop es té més en compte a l’hora de prendre decisions, tant en l’àmbit de l’empresa privada com en el sector públic. Des de fa un temps, han aparegut nous models de negoci basats en l’Economia Circular. Entendre aquests models, analitzar-los i estudiar-ne les possibilitats d’aplicació real en el nostre entorn és avui una necessitat en l’actual context.

El curs agregat de Models de Negoci en l’Economia Circular permet realitzar el curs complet, o bé escollir un o més mòduls que el conformen sense necessitat de fer el curs sencer.

El curs

Curs Complet:

80 hores, distribuïdes en;

 • 60 hores lectives (sessions de classe).
 • 20 hores d’aplicació dels coneixements (elaboració i resolució d’exercicis, casos pràctics…).

Cursos modulars:

Cada curs modular té una durada de 20 hores, distribuïdes en:

 • 15 hores lectives (sessions de classe)
 • 5 hores d’aplicació dels coneixements (elaboració i resolució d’exercicis, casos pràctics…).

Idioma

Català

Modalitat

Tant el curs complet com els cursos modulars independents que el confirmen es faran en format aula virtual a través del Campus Virtual d’ESEP. Les sessions de classe es desenvoluparan a traves del programa Zoom.

A qui va adreçat?

Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que compleixi, almenys, un d’aquests requisits:

 • Títol de Batxillerat
 • Títol de Formació Professional de Grau Mig o Superior
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2 corresponent a la Família Professional de Seguretat i Medi Ambient i a l’Àrea Professional Gestió Ambiental
 • Llicenciatura o grau universitari

Què inclou el curs?

 • Plataforma virtual amb accés a les sessions programades i als continguts
 •  Docència a càrrec d’experts en la gestió i sostenibilitat ambiental
 • Possibilitat de consultar el material de les sessions les 24 hores del dia
 • Realització de diversos tipus d’exercicis teòrics i pràctics per poder aplicar els coneixements i les competències adquirides al llarg del curs
 • Comunicació directa amb els docents per resoldre qualsevol dubte a través de les sessions de classe i de la missatgeria interna del campus
 • Accés il·limitat al curs durant les següents dues setmanes després de la seva finalització per a la consulta i/o descàrrega de continguts i material
 • Diploma (sempre que es superin els criteris d’avaluació del curs)

Avantatges del curs

 • S’assoliran i es desenvoluparan els coneixements associats a l’economia circular i a la gestió ambiental aplicada a les empreses
 • Adquisició i reforç de les aptituds i habilitats professionals, com la capacitat d’anàlisi, la coordinació del treball en equip i la materialització d’idees en fets
 • Es podrà aconseguir versatilitat pràctica més enllà del coneixement teòric i tècnic, com la capacitat en l’elaboració d’informes, saber prioritzar les tasques, gestió i resolució de problemes i saber cercar informació
 • A més, aquest curs pot ajudar a la inserció laboral en àmbits com la producció i eficiència energètica, gestió de residus, consultoria ambiental i estratègies de sostenibilitat

Contingut del curs complet

Us podeu descarregar la programació didàctica del curs, aquí:

Fitxa informativa del curs complet

* * *

MÒDUL 1: Economia Circular com a Nou Model Econòmic

 • Fonaments generals que suporten el concepte d’economia circular
 • Avantatges econòmiques, ambientals i socials del model circular
 • Àmbit normatiu aplicable a l’economia circular
 • Reptes i oportunitats associades al concepte d’economia circular

MÒDUL 2: Economia Circular Aplicada a l’Empresa

 • Eines per posar en pràctica l’economia circular
 • Anàlisi del cicle de vida. Variant ambiental com a criteri de disseny
 • Estratègies de gestió eficient de l’energia en l’empresa
 • Eines de màrqueting i comunicació ambiental
 • Gestió dels recursos i residus de les empreses
 • Costos i estalvis ambientals per al desenvolupament d’una activitat productiva

 MÒDUL 3: Models de Negocis Circulars

 • L’ús d’energies renovables i materials reciclables
 • Implantació del disseny sostenible per ampliar el cicle de vida dels productes

 MÒDUL 4: Model Urbà d’Economia Circular

 • Avantatges de l’economia circular per a la societat i per als ciutadans
 • Àrees i sectors estratègics en la implantació de l’economia circular
 • Estratègies per a la implantació, desenvolupament i consolidació de l’economia circular
 • Integració de l’economia circular en els instruments d’ordenació del territori
 • Marc ReSOLVE

Contingut dels cursos modulars

Curs modular – Economia Circular com a Nou Sistema Econòmic:

 Fitxa informativa del Mòdul

MÒDUL FORMATIU

 • Fonaments generals que suporten el concepte d’economia circular
 • Avantatges econòmiques, ambientals i socials del model circular
 • Àmbit normatiu aplicable a l’economia circular
 • Reptes i oportunitats associades al concepte d’economia circular

Curs modular – Economia Circular Aplicada a l’Empresa:

Fitxa informativa del Mòdul

MÒDUL FORMATIU

 • Eines per posar en pràctica l’economia circular
 • Anàlisi del cicle de vida. Variant ambiental com a criteri de disseny
 • Estratègies de gestió eficient de l’energia en l’empresa
 • Eines de màrqueting i comunicació ambiental
 • Gestió dels recursos i residus de les empreses
 • Costos i estalvis ambientals per al desenvolupament d’una activitat productiva

Curs modular – Models de Negocis Circulars:

Fitxa informativa del Mòdul

MÒDUL FORMATIU

 • L’ús d’energies renovables i materials reciclables
 • Implantació del disseny sostenible per ampliar el cicle de vida dels productes

Curs modular – Model Urbà d’Economia Circular:

Fitxa informativa del Mòdul

MÒDUL FORMATIU

 • Avantatges de l’economia circular per a la societat i per als ciutadans
 • Àrees i sectors estratègics en la implantació de l’economia circular
 • Estratègies per a la implantació, desenvolupament i consolidació de l’economia circular
 • Integració de l’economia circular en els instruments d’ordenació del territori
 • Marc ReSOLVE

Calendari

Data límit d’inscripcions: 10 d’octubre

Les sessions de classe es duran a terme els dilluns, dimecres i divendres, de 16:30 a 19:30. A cada sessió hi haurà una pausa de descans de 15 minuts.

Dates d’inici de cada mòdul:

Economia Circular com a Nou Model Econòmic.

Del 17 d’octubre al 30 de novembre

Docents: Helena Reñones i Joan Ibars

Mòdul 1: Economia Circular com a nou Sistema Econòmic

Del 17 al 26 d’octubre

Docent: Helena Reñones

Mòdul 2: Economia circular aplicada a l’empresa

Del 28 d’octubre al 7 de Novembre

Docent: Helena Reñones

Mòdul 3: Models de Negocis Circulars

Del 9 al 18 de novembre

Docent; Joan Ibars

Model Urbà d’economia Circular.

Del 9 al 18 de Novembre

Docent: Joan Ibars

Acreditació

Certificat d’aprofitament acreditable pel Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

 

El curs podrà ser gravat.

Preu

Curs complet: 200 €. Opció de pagament amb dos terminis.

Cursos modulars: 60 € cadascun, en pagament únic.

Es pagarà a través de tarja de crèdit o Bizum,

Tens dubtes?

Si tens algun dubte, escriu-nos a info@esepdual.com