Formació no reglada

ESEP com a centre de formació professional integrat, un dels seus principals objectius és la inserció laboral referenciada. Amb la qualificació obtinguda mitjançant la formació no reglada. La col·laboració i participació directes entre el centre formatiu i les empreses i/o organitzacions. Com a centre d’interès la formació per generar una sèrie de sinèrgies que propicien…
Leer más


marzo 4, 2019 0