Formació no reglada

esepdual formacio professional inicialESEP com a centre de formació professional integrat, un dels seus principals objectius és la inserció laboral referenciada. Amb la qualificació obtinguda mitjançant la formació no reglada.

La col·laboració i participació directes entre el centre formatiu i les empreses i/o organitzacions. Com a centre d’interès la formació per generar una sèrie de sinèrgies que propicien l’assumpció d’aquest compromís. Gairebé imprescindible per la productivitat competitiva actual.  La nostra oferta formativa no sols sigui en els àmbits de la formació reglada (Ensenyament i Treball). Oferim tot un seguit de propostes formatives en l’àmbit dels ensenyaments no reglats. Sempre segons les necessitats formatives de les empreses i/o organitzacions i de les persones.

Cal destacar que dins del projecte ESEP a l’àmbit dels ensenyaments no reglats, s’ofereix la preparació de les proves d’accés als cicles formatius de la FP, així com la preparació de l’accés als estudis universitaris a través de la prova dels Més Grans de 25 Anys i la Selectivitat amb la col·laboració del centre UPGRADE ACADEMY


espedual formacio professional inicial-home